Menu:Dziś jest: 4 czerwca 2023 r.

Corporate Social Responsibility

 

Związek wspiera aktywnie działania wszystkich swoich członków zmierzające do doskonalenia i wzmacniania ich polityki na rzecz Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

 

Jesteśmy głęboko przekonani, że oprócz wielu celów biznesowych, które realizują przedsiębiorcy, istnieje także potężny obszar aktywności biznesu związany z zagadnieniami społecznymi, pracowniczymi i środowiskowymi. Co więcej, uważamy, że każdy współczesny, silny przedsiębiorca w drodze do swojej doskonałości operacyjnej i umacniania pozycji rynkowej powinien skutecznie zadbać o zrównoważony rozwój swojej organizacji. Odpowiedzialny biznes to dzisiaj z jednej strony troska o dobre wyniki przedsiębiorstwa i wzrost, które zapewniają jego rozwój. Rozwój z kolei tworzy systematycznie nowe miejsca pracy, wnosi stabilność w relacjach lokalnych społeczności, buduje sieć dobrych połączeń i wzajemnych relacji, wzmacniając wszystkich interesariuszy organizacji. Troska o wszystkie zasoby, będące podmiotem i przedmiotem działań przedsiębiorców przekłada się wprost na wyniki finansowe ich firm i ułatwia trwałe osadzenie przedsiębiorstwa w tkance jego zależności biznesowych, społecznych, gospodarczych, prawnych i środowiskowych.

 

Śląski Związek Pracodawców Lewiatan wspiera przeróżne inicjatywy zarówno swoich członków, jak i organizacji zrzeszonych w Konfederacji oraz podmiotów zewnętrznych zmierzające w konsekwencji do powiązania odpowiedzialnych działań biznesowych i społecznych, których efektem stają się między innymi:

 

 

 

Oto niektóre z dotychczasowych inicjatyw i projektów Związku realizowane na rzecz wzmacniania polityki CSR w środowisku regionalnymi ogólnopolskim:

 

 

Jeśli jesteś zainteresowany rozpoczęciem i/lub rozszerzeniem swoich działań w zakresie prowadzenia polityki CSR w różnych jej aspektach, przyjdź do nas. Życzliwie wesprzemy Twoje inicjatywy i podzielimy się swoimi doświadczeniami. Dobre praktyki budują zaufanie i dialog, te z kolei podnoszą kulturę pracy i relacje w biznesie, a w rezultacie wzmacniają siłę oraz pozycję przedsiębiorstw.
Dołącz do nas

Jak zostać członkiem Związku?
Śląski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
tel.: 32 207 20 83 | fax: 32 251 84 64
Regulamin serwisu i politykca cookies
© 2017 Śląski Związek Pracodawców Lewiatan | Wykonanie: PixelCaffe